„Zrozumieć świat” – zajęcia przyrodnicze

W mijającym roku szkolnym uczniowie klas II – V uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych pod hasłem „Zrozumieć świat” w ramach projektu „Nauka – to lubię!”. Uczniowie pracowali w dwóch grupach tematycznych.

I grupa:

– do czego człowiekowi potrzebne są zmysły?

– pogoda i jej składniki

– poznajemy krajobrazy najbliższej okolicy (między innymi: las, łąka, pole).

II grupa:

– budowa Wszechświata

– poznajemy krajobrazy świata ( między innymi: sawanna, wiecznie zielone lasy równikowe, pustynie).

W trakcie zajęć (zdalnych i stacjonarnych) ich uczestnicy brali udział w pokazach zorganizowanych w Planetarium w Toruniu; oglądali  szereg filmów tematycznych; rozwiązywali zagadki, quizy oraz zadania  w przygotowanych dla nich kartach pracy.

Swoje wiadomości na temat wybranych środowisk przyrodniczych poszerzali także poprzez działania typowo praktyczne, co przedstawia galeria zdjęć

 

Zjawiska pogodowe

 

Las ma budowę warstwową

Jakie organizmy spotykamy na łące?

Podwodny świat zwierząt