O SZKOLE

Zanim powstała szkoła, już w 1964 roku utworzono pierwszą łączoną klasę II-III specjalną przy Szkole Podstawowej Nr 1, a następnie przy Szkole Podstawowej Nr 3. Inicjatorkami, organizatorkami i nauczycielkami były panie Halina Bąbol i Janina Pacyńska.

W 1970 roku powstaje samodzielna jednostka – Szkoła Podstawowa Nr 4. Kierownictwo obejmuje pani Helena Pawlik, która nieprzerwanie pracuje do chwili obecnej.

Czwartego czerwca 1979 roku szkoła otrzymuje imię wybitnego wychowawcy i pedagoga Janusza Korczaka, a rok później sztandar, którego fundatorem jest zakład opiekuńczy Spółdzielnia Inwalidów Wiosna Ludów.
W początkach lat osiemdziesiątych tworzą się oddziały zawodowe i klasy życia. Z roku na rok wzrasta liczba uczniów kierowanych do szkoły, natomiast izb lekcyjnych jest tyle samo. Praca przebiega na dwóch zmianach. Dyrektor Helena Pawlik cały czas czyni starania o pozyskanie budynku po jednostce wojskowej. Wkłada w to wiele wysiłku i wreszcie w roku 1990, w dwudziestolecie istnienia szkoły, uzyskuje zgodę. W tym samym roku odchodzi na emeryturę, a nowym dyrektorem zostaje dotychczasowa wicedyrektor pani Teresa Podlipniak, która pełniła tę funkcję do końca sierpnia 2005r.

W roku szkolnym 1993/94 naukę w dwóch oddziałach wielozawodowych rozpoczynają absolwenci naszej szkoły podstawowej. Od tego roku datuje się powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Rok później stajemy się Zespołem Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka. Pierwszego września 1999 roku wchodzi w życie Reforma Edukacji, a wraz z nią tworzy się Gimnazjum. Organem prowadzącym staje się Powiat Wrzesiński, a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty.

Od września 2005r. do sierpnia 2020r. funkcję dyrektora szkoły pełniła pani Ewa Kaczmarek.

Od września 2020r. dyrektorem szkoły jest pani Magdalena Zając.

Skip to content