DZIECI PRACOWNIKOM SZKOŁY

W czasie zajęć rewalidacyjnych, plastycznych, artystycznych pozalekcyjnych wszyscy chętni uczniowie przygotowali gazetkę okolicznościową  i  spersonalizowane kartki z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W bieżącym roku szkolnym dzieci postanowiły uhonorować w ten sposób, poza nauczycielami i wychowawcami, wszystkich pracowników naszej szkoły. Kartki z życzeniami wręczali uczniowie klas młodszych i 1 klasy PdP.