Fort VII- Muzeum Martyrologii Wielkopolan

19 września 2023r.

Młodzież szkoły branżowej śladami pruskich fortyfikacji w Poznaniu.

Fort VII- Muzeum Martyrologii Wielkopolan.