GRUPY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZA

 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie   o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Obecnie do grupy uczęszcza 1 chłopiec i 2 dziewczynki.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, dostosowanie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

            Metody pracy z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością:

  • program aktywności M.Ch Knillów – pozwala na nawiązanie kontaktu z dzieckiem, rozbudzaniu sprawności poznawczej oraz kształtowaniu orentacji w schemacie ciała. Dodatkową zaletą tej metody jest uzyskany, przez wprowadzenie muzyki, efekt orientacji w czasie oraz przewidywanie zdarzeń.
  • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – koncentruje się na kontakcie z drugim człowiekiem, komunikacji pozawerbalnej oraz aspekcie terapeutycznym, którego podstawą jest ruch.
  • Elementy Porannego Kręgu – metoda stymulacji polisensorycznej opartej na zmysłach.
  • Elementy muzykoterapii – wpływ muzyki na psychofizyczny rozwój człowieka.
  • zabawy paluszkowe – dostarczają dziecku doznań dotykowych, a także pozwalają poznać swoje ciało, nawiązać kontakt, zapewnić poczucie pewności.
  • Bajkoterapia

Realizujemy innowacje pedagogiczne „Weronika Sherborne – wśród dzieci” która opiera się na bliskich relacjach ruchowych „z”, „razem” i „przeciwko” sobie, pozwala dzieciom na lepszą komunikacje pomiędzy rówieśnikami i opiekunami.

W roku szkolnym grupa przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Programu Krainy Zmysłów „Sensoryczna zabawa zmysły udoskonala”, jest niezbędna do prawidłowego rozwijania zmysłów dostarczając dzieciom ogromu radości i sensorycznego doświadczenia.

Skip to content