Konkurs matematyczny

W dniu 14.01.2022 r. uczniowie klas VP, VIaP i VIbP wzięli udział w konkursie sprawdzającym wiadomości z zakresu pamięciowego opanowania tabliczki mnożenia i dzielenia oraz pisemnych działań na ułamkach dziesiętnych. Ponadto rozpoznawali i obliczali obwody wybranych figur geometrycznych. Pani Dyrektor podsumowała wyniki konkursu, pogratulowała uczestnikom oraz wręczyła dyplomy i słodkie upominki.

A oto wyniki konkursu:

I miejsce – klasa VIaP

II miejsce – klasa VI bP

III miejsce – klasa VP

Gratulujemy!