Konkurs „Pięknego czytania wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”

26 listopada 2021 roku odbył się konkurs „Pięknego czytania wierszy Jana brzechwy i Juliana Tuwima”. W konkursie brali udział uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych. Głównym celem było kształcenie i doskonalenie umiejętności pięknego czytania, popularyzowanie twórczości J.Brzechwy i J.Tuwima oraz zachęcenie do podejmowania wyzwań konkursowych. Ocenie podlegało tempo czytania, interpretacja teksu, zgodność czytanego tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny.
Zwycięscy:
Klasa 4
1. Sonia Koska
2. Marcelina Kwapiszewska
3. Michał Kowalew
Klasa 5
1. Dominika Helman
2. Natalia Janowska
3. Filip Gondecki
Klasa 6
1. Maria Walczak
2. Wiktoria Olejniczak
3. Sebastian Janowski