Laboratoria Przyszłości w powiecie wrzesińskim

Zespół Szkół Specjalnych wziął udział w inicjatywie edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych , a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). W ramach uzyskanych 30.000,00 zł wsparcia zakupiono pomoce, które mają służyć realizacji podstawy programowej w szkole podstawowej i stworzyć nowoczesne zaplecze dydaktyczne w szkole.W ramach programu zakupione zostały następujące sprzęty: drukarka 3D z pakietem dydaktycznym i filamenty w różnych kolorach, zestaw edukacyjny Arduino, mikrofon, aparat fotograficzny z kamerą, statywy, zestaw oświetleniowy, stacja lutownicza, robót Photon EDU z rozszerzonym pakietem, Scottie Go EDU, Zestaw Magformers Smart, mikroskop elektroniczny, pirograf. Uczniowie szkoły podstawowej w ramach zajęć przedmiotowych oraz zajęć rozwijających zainteresowania uczniów korzystają z zakupionego sprzętu. Zajęcia dają możliwość zdobywania umiejętności i dają ogromną satysfakcję dzieciom i nauczycielom prowadzącym zajęcia.