Listy z Australlii

Otrzymaliśmy wiele listów z Australii od dzieci dla rówieśników z Ukrainy, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia swoich domów z powodu wojny i rozpoczęcia nowego życia w innym kraju. Duża część listów została przekazana do szkół podstawowych we Wrześni. Dziękujemy serdecznie nauczycielom, którzy pomogli dzieciom z Ukrainy odpowiedzieć na te listy.