Mówiki

W ramach pozyskanych środków, w listopadzie, zakupiono 11 tabletów z oprogramowaniem MOWik oraz Tobii Communicator 5- oprogramowanie do wspomagania komunikacji i edukacji, z bazą symboli PCS, materiałami przyczynowo- skutkowymi, grami oraz tablicami do komunikacji, z możliwością tworzenia własnych plansz, na trzy stanowiska- do obsługi wzrokiem jak i dotykiem.