Ogólnopolski Projekt „Gramy zmysłami”

Pierwsze zadanie „Sensoryczny tor przeszkód ” w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami ” III Edycja zaliczone.