Piękna nasza Polska cała – Herb naszego miasta

Uczestnicy projektu edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”  przystąpili do wykonania zadania  związanego  z poznaniem herbu swojego miasta. Uczniowie podczas zajęć zapoznali się z historią herbu Wrześni. Efektem naszej pracy był wspólnie wykonany herb Poraj Różyców – pierwszych właścicieli miasta.