Planetarium w Toruniu – Projekt „Nauka to Lubię”

W ramach projektu „Nauka – to lubię!” grupa uczniów po raz kolejny skorzystała z oferty edukacyjnej toruńskiego planetarium (06.10.2020r.). Członkowie kółka przyrodniczego oraz kółka z fizyki obejrzeli dwa pokazy filmowe pod tytułem „Wirująca Ziemia” oraz „Makrokosmos”.

W Sali Geodium skorzystali z interaktywnych stanowisk i urządzeń, dzięki którym mogli samodzielnie eksperymentować (np. pole magnetyczne, efekt Coriolisa, źródła energii odnawialnej). Największe zainteresowanie wzbudziła interaktywna przestrzeń – Baza Mars#17- zaaranżowana w formie bazy kosmicznej. Uczniowie mogli wykonywać określone czynności i zadania np. właściwe gospodarować energią, usuwać drobne awarie, badać próbki pobrane z powierzchni Marsa.