Podsumowanie konkursu „Wędruj ze mną”

Od połowy marca do końca czerwca na stronie internetowej szkoły raz w tygodniu ukazywał się odcinek konkursu „Wędruj ze mną”. Organizator konkursu serdecznie dziękuje uczniom i rodzicom, którzy zainteresowali się wędrówkami po naszej okolicy. W konkursie wzięło udział 6 osób.

Gratuluję najwytrwalszym wędrowcom, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi na 12 zagadek.

Jakub Zalewski –klasa Ia SPdp
Michał Kowalew –klasa III sp
Wiktor Rzepecki klasa II u.
Marek Janowski –klasa IV sp

Dnia 1 września wychowawcy klas wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz upominki zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu.