,,Powiedz to migiem”

Od początku września, dzieci z grupy Jeżyki, uczestniczą w innowacji pt. ,,Powiedz to migiem”, która jest stosowana w czasie realizacji całego planu dnia. Uwzględnia ona tematykę zawartą w rocznym planie dydaktyczno-wychowawczym oraz wszystkich innowacyjnych zajęć realizowanych w grupie a także projektów. Na potrzeby innowacji zostały opracowane filmy wdrażające dzieci i ich rodziców do nauki polskiego języka migowego, które są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Rodzice z dziećmi systematycznie utrwalają migi w domu. Dzięki wspólnym działaniom każdy chłopiec może się pochwalić swoimi sukcesami w posługiwaniu się elementami j. migowego w codzienności. Zapraszamy do krótkiego potwierdzenia sukcesów.