Projekt edukacyjny „Porozmawiajmy o Europie”

Klasa IIa SPdP w bieżącym roku szkolnym realizuje projekt edukacyjny „Porozmawiajmy o Europie”. Jego celem jest zdobycie przez młodzież podstawowej wiedzy o krajach sąsiadujących z Polską, poznanie legend, kultury, ciekawostek geograficznych, historycznych oraz kuchni naszych sąsiadów. Działanie podejmowane w ramach projektu podejmowane są na  zajęciach rozwijających komunikowanie się, funkcjonowanie osobiste i społeczne  oraz przysposobienie do pracy. Uczniowie w czasie kolejnych zajęć tworzą album, w którym  gromadzą materiały o omawianych państwach.