Projekty 2022

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” we Wrześni złożył pięć ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją uchwał nr 1389/2022 (NP. 526.45.2022); 1394/2022 (NP. 526.45.2022); 1394/2022 (NP. 526.43.2022); 1394/2022 (NP. 526.44.2022); 1387/2022 (NP. 526.49.2022) Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15.02.2022r.


W obszarze
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022r. :

  1. Projekt: „Razem z dziećmi latem- edycja 2022”.

W obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r. :

  1. Projekt: ,, Fabryka dziecięcych uśmiechów”.
  2. Projekt: „ Kocham, lubię, szanuję- mój czworonożny Przyjaciel”- zajęcia z zakresu dogo i alpakoterapii”;
  3. Projekt: „Moje dziecko INNE, ale nie GORSZE – jak radzić sobie z odmiennością w dzisiejszym świecie; jak uczyć nawiązywania relacji:przyjaźń, sympatię, miłość”- wykład dla rodziców uczniów szkoły oraz Grona Pedagogicznego przeprowadzony przez Panią dr Izabelę Fornalik.

 

W obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022r.:

 

  1. Projekt: „Legendy Wrzesińskie”.

Dofinansowanie otrzymały trzy projekty :

  1. Projekt: „„Razem z dziećmi latem- edycja 2022”. (2.500zł);
  2. Projekt: ,, Fabryka dziecięcych uśmiechów” . (1.250zł);
  3. Projekt: „Kocham, lubię, szanuję- mój czworonożny Przyjaciel”- zajęcia z zakresu dogo i alpakoterapii. (750zł)

 

w łącznej kwocie 6.500,00 zł.

Jednocześnie Projekt: „Moje dziecko INNE, ale nie GORSZE – jak radzić sobie z odmiennością w dzisiejszym świecie; jak uczyć nawiązywania relacji:przyjaźń, sympatię, miłość”- wykład dla rodziców uczniów szkoły oraz Grona Pedagogicznego przeprowadzony przez Panią dr Izabelę Fornalik.  Został zauważony przez Zarząd Powiatu i objęty osobistą organizacją we współpracy ze Stowarzyszeniem „Razem”.