Projekty powiatowe

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” we Wrześni złożył trzy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją uchwał nr

1969/2024, 1974/2024, 1970/2024,

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 18.01.2024r.

W obszarze

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w

2024r.:

1.Projekt: „Razem z dziećmi latem- edycja 2024”.

W obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 r.

2.Projekt: ,, Fabryka dziecięcych uśmiechów”.

W obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2024 r.

3.Projekt: „ Turniej Mikołajkowy”

Dofinansowanie otrzymały trzy projekty :

a. Projekt: „„Razem z dziećmi latem- edycja 2024”. ( 3800zł);

b. Projekt: ,, Fabryka dziecięcych uśmiechów” . ( 2000zł);

c.bProjekt: „Turniej Mikołajkowy”. (1200zł)

w łącznej kwocie: 7000,00zł.

Wkład własny Stowarzyszenia w realizację zadań: 9261,5zł