PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE „RAZEM”

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” we Wrześni złożył trzy oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją uchwał nr 975/2021; 971/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia   02 marca 2021r.

W zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego:

  1. Projekt w zakresie wypoczynku: ,, Razem z dziećmi latem”.

W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

  1. Projekt z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych : „Fabryka dziecięcych uśmiechów”,
  2. Projekt z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwijające kondycję psychofizyczną dzieci z niepełnosprawnościami „Dogoterapia”.

Dofinansowanie otrzymały trzy projekty :

  1. Projekt z zakresu organizacji wypoczynku: ,, Razem z dziećmi latem”. (2000zł)
  2. Projekt z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych : „ Fabryka dziecięcych uśmiechów”. (3900zł)
  3. Projekt z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych: „Dogoterapia”. (1100zł)

w łącznej kwocie 7.000,00 zł.