Projekty realizowane przez Stowarzyszenie

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” we Wrześni złożył trzy oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją uchwał nr 608/2020; 609/2020; 613/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2020r.

W zakresie edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych:

  1. Projekt edukacyjny ,, Samodzielni w urzędzie”.

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  1. Projekt z zakresu kultury fizycznej ,, Turniej Mikołajkowy”.

W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

  1. Projekt z zakresu zooterapii, rozwijające kondycję psychofizyczną dzieci z niepełnosprawnościami „Puszek okruszek”,

Dofinansowanie otrzymały dwa projekty :

  1. Projekt z zakresu kultury fizycznej ,,Turniej Mikołajkowy”. (5.400zł)
  2. Projekt z zakresu zooterapii, rozwijające kondycję psychofizyczną dzieci z niepełnosprawnościami „Puszek okruszek”. (2.400zł)

w łącznej kwocie 7.800,00 zł.