PRZEDSZKOLE

GRUPA PRZEDSZKOLNA „SARENKI”


Grupa przedszkolna „Sarenki” to piątka przedszkolaków, pełnych energii i radości do podejmowania wspólnych zabaw w grupie. I choć jesteśmy bardzo zróżnicowaną grupą łączy nas wspólna przyjaźń i silne relacje z rówieśnikami. W grupie jest piątka dzieci: dwie dziewczynki i troje chłopców z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej oraz autyzmem.Wyróżniamy się nieustającą ciekawością poznawania świata, którą razem z nauczycielem odkrywamy na zajęciach w ramach wychowania przedszkolnego. Wspólnie realizujemy innowacje pedagogiczne z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej Mówik: „Z Kicią Kocią poznajemy świat”, w której nasze działania opierają się na połączeniu czytania książek o Kici Koci wspólnie z dzieckiem, aktywizując je do podejmowania próby włączania się w rozumienie treści czytanej przez nauczyciela z wykorzystaniem tabletów z oprogramowaniem Mówik. Kolejne innowacje realizowane w naszej grupie to „Tajemniczy ogród- misja pszczoły” mający na celu propagowanie wśród dzieci postaw proekologicznych, opartych na szacunku i dbaniu o środowisko wokół nas i pszczoły, stwarzając im warunki do lepszego życia. Wspólnie stworzyliśmy na terenie szkoły domki dla pszczół i zasadziliśmy drzewa sprzyjające  zwiększaniu zasobności w rośliny miododajne. Ponadto doskonalimy swoją aktywność fizyczną w innowacji „Weronika Sherborne wśród dzieci”, która opiera się przede wszystkich na bliskich relacjach ruchowych „z”, „razem” i „przeciwko” sobie, pozwala dzieciom na lepszą komunikacje pomiędzy rówieśnikami, nauczycielem i opiekunami. Poznanie świata w sposób dla nas dostępny możliwe jest poprzez podejmowanie praktycznych działań opartych na poznaniu zmysłowym. W tym roku szkolnym nasza grupa przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Programu Krainy Zmysłów „Sensoryczna zabawa zmysły udoskonala”, który poprzez zabawy o charakterze sensorycznym rozwija i dostarcza dzieciom nowych doznań zmysłowych. W naszych codziennych działaniach wykorzystujemy również elementy porannego kręgu, integracji sensorycznej, pedagogiki zabawy Klanza, bajkoterapii, arteterapii i pozostałych doznań związanych ze wspólnym muzykowaniem, śpiewaniem i tańcem. Dzieci chętnie włączają się we wspólne działania integrujące z innymi grupami przedszkolnymi i grupą rewalidacyjno- wychowawczą, uczestniczą we wspólnych uroczystościach szkolnych i przedszkolnych.Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę, dlatego do naszych działań aktywnie włączamy rodziców, którzy w roku szkolnym uczestniczą w warsztatach z dzieckiem, podczas których mają możliwość poznać formy i metody pracy w przedszkolu. Wspólne działania przybliżają rodziców i aktywizują ich do działań na rzecz dzieci, często przenosząc działania z przedszkola również do domu. Integracja ta, ma na celu uzyskanie najlepszych warunków do dalszego rozwoju naszych przedszkolaków, którzy w przyszłości będą kontynuować naukę w szkole. 

 

GRUPA PRZEDSZKOLNA „JEŻYKI”

W grupie jest pięciu chłopców, którzy każdego dnia biorą udział we wspólnych przygodach. Razem edukują się na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych i rewalidacyjnych. Swoje zainteresowania rozwijają poprzez różnorodne aktywności. Wspólnie uczestniczą w wielu zorganizowanych wycieczkach, które nie tylko wdrożyły ich do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ale też pokazały piękno świata roślin i zwierząt. Dodatkowo dzieci uczestniczą w trzech innowacjach pedagogicznych: ,,Mądre bajeczki z magicznej półeczki’’, ,,Podróż przez cztery pory roku – innowacja z zastosowaniem elementów Metody Porannego Kręgu’’ oraz ,, Z Felusiem na luzie ćwiczymy język i buzię- grupowe zajęcia logopedyczne’’. Realizowanymi projektami są: ,,Powiem Wam, umiem wiele zrobić sam’’, ,,Poznajemy zawody- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów”. Wspólne uczestnictwo w zrealizowanych zajęciach, spacerach i zabawach z inną grupą przedszkolną zintegrowało dzieci oraz dało możliwości rozwoju społecznego. Atrakcyjne spędzanie czasu gwarantują różne uroczystości, również te z kalendarza świąt nietypowych. Dzieci są na co dzień wspierane poprzez zastosowanie następujących metod pracy: Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Ośrodków Pracy, Dobrego Startu, Stopniowania Trudności, Malowania 10 palcami, M. i Ch. Knillów, Integracji Sensorycznej, Porannego Kręgu, Pedagogice Zabawy i Metodzie Klanzy. Codziennie jesteśmy świadkami wielu radości dzieci, które z wytrwałością pokonują wszelkie napotkane trudności i mają swoje własne sukcesy. Do współpracy angażujemy rodziców, którzy zawsze wspierają dzieci w działaniach. Chłopcy są przygotowywani do podjęcia w przyszłości nauki w szkole. W czasie wakacji grupa uczestniczy w półkoloniach w czasie których dzieci korzystają z wielu zorganizowanych atrakcyjnych wycieczkach i zajęciach.

 

GRUPA PRZEDSZKOLNA „LISKI”

Grupa przedszkolna „Liski” to czwórka energicznych i radosnych przedszkolaków. W grupie jest jedna dziewczynka oraz trzech chłopców. Dzieci codziennie biorą udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych oraz zróżnicowanych zajęciach rewalidacyjnych. Przedszkolaki rozwijają swoje zainteresowania dzięki codziennym aktywnością podejmowanym podczas zajęć przedszkolnych. Dzieci korzystają w tym roku z takich innowacji pedagogicznych jak: „Mądre bajeczki z magicznej półeczki”, „Podróż przez cztery pory roku – innowacja z zastosowaniem elementów Metody Porannego Kręgu’’, a także, „Z Felusiem na luzie ćwiczymy język i buzię – grupowe zajęcia logopedyczne’’. Dodatkowo przedszkolaki zaangażowane są w realizację projektów edukacyjnych ,,Powiem Wam, umiem wiele zrobić sam’’ oraz ,,Poznajemy zawody- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów”.  Poprzez udział w wycieczkach edukacyjnych dzieci mają okazję kształtować normy społeczne, a także wdrażać do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Przedszkolaki chętnie integrują się z innymi grupami przedszkolnymi oraz korzystają z różnych atrakcji i wydarzeń organizowanych przez szkołę i przedszkole. W codziennym życiu przedszkolnym korzystamy z Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metody Ośrodków Pracy, Metody Dobrego Startu, Metody Stopniowania Trudności, Metody Malowania 10 palcami, Metody M. i Ch. Knillów, Integracji Sensorycznej, elementów Metody Porannego Kręgu, Pedagogiki Zabawy i Metody Klanzy.
W grupie przedszkolnej „Liski” obchodzimy również niektóre święta z kalendarza świąt nietypowych. Dzieci codziennie wspierane są w pokonywaniu napotykanych trudności
i motywowane do podejmowania kolejnych aktywności. Współpraca jest dla nas ważna, dlatego angażujemy rodziców do różnych działań i aktywności przedszkolnych.

 

 

Skip to content