PRZEDSZKOLE

GRUPA PRZEDSZKOLNA „WIEWIÓRKI”

Do grupy przedszkolnej „Wiewiórki” uczęszcza jedna dziewczynka oraz trzech chłopców. Dzieci chętnie przychodzą do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw, jak i zajęć dydaktycznych. Przedszkolaki chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie, starają się być samodzielne i koleżeńskie. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi oraz spacerami, w trakcie których utrwalane są zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Kolejno realizujemy treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych. Podczas zajęć grupa uczy się tańczyć, śpiewać, rysować i malować. Dzieci chętnie wykonują prace plastyczne różnymi technikami. W czasie spędzonym w przedszkolu, dzieci poszerzają wiedzę oraz rozwijają swoje umiejętności. Dzieci włączają się we wspólne działania integrujące z innymi grupami przedszkolnymi i szkolnymi, a także uczestniczą w uroczystościach organizowanych na terenie szkoły i przedszkola. Wszystkie działania dzieci zmierzają po poznania siebie, dostrzeżenia innych oraz współdziałania z koleżankami i kolegami.

 

GRUPA PRZEDSZKOLNA „SARENKI”


Grupa przedszkolna „Sarenki” to czwórka przedszkolaków, pełnych energii i radości do podejmowania wspólnych zabaw w grupie. I choć jesteśmy bardzo zróżnicowaną grupą łączy nas wspólna przyjaźń i silne relacje z rówieśnikami. W grupie jest czwórka dzieci: dwie dziewczynki i dwoje chłopców z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej oraz autyzmem. Wyróżniamy się nieustającą ciekawością poznawania świata, którą razem z nauczycielem odkrywamy na zajęciach w ramach wychowania przedszkolnego. Wspólnie realizujemy program edukacyjny „Zaczynam dzień z Mówikiem” polegający na wykorzystaniu komunikacji alternatywnej w codziennych zajęciach przedszkolnych. Dzieci razem z nauczycielem z wykorzystaniem tabletów do komunikacji określają pogodę, opisują kalendarz oraz własne samopoczucie i emocje. W tym roku swoje działania urozmaiciliśmy o program wspierający sensoryczne potrzeby dzieci „Zrywka sensoryczna- czego dziś potrzebujesz?”. Realizujemy również innowacje pedagogiczne: „Tajemniczy ogród- misja pszczoły” mający na celu propagowanie wśród dzieci postaw proekologicznych, opartych na szacunku i dbaniu o środowisko wokół nas i pszczoły, stwarzając im warunki do lepszego życia. Wspólnie stworzyliśmy na terenie szkoły domki dla pszczół i zasadziliśmy drzewa sprzyjające  zwiększaniu zasobności w rośliny miododajne. Ponadto doskonalimy swoją aktywność fizyczną w innowacji „Weronika Sherborne wśród dzieci”, która opiera się przede wszystkich na bliskich relacjach ruchowych „z”, „razem” i „przeciwko” sobie, pozwala dzieciom na lepszą komunikacje pomiędzy rówieśnikami, nauczycielem i opiekunami. Poznanie świata w sposób dla nas dostępny możliwe jest poprzez podejmowanie praktycznych działań opartych na poznaniu zmysłowym. W tym roku szkolnym nasza grupa kontynuuje swoją przygodę związaną z realizacją Ogólnopolskiego Programu Krainy Zmysłów „Sensoryczne i TUS-owe zabawy Sensorkowe”, który poprzez zabawy o charakterze sensorycznym rozwija i dostarcza dzieciom nowych doznań zmysłowych. W naszych codziennych działaniach wykorzystujemy również elementy porannego kręgu, integracji sensorycznej, pedagogiki zabawy Klanza, bajkoterapii, arteterapii i pozostałych doznań związanych ze wspólnym muzykowaniem, śpiewaniem i tańcem. Dzieci chętnie włączają się we wspólne działania integrujące z innymi grupami przedszkolnymi i grupą rewalidacyjno- wychowawczą, uczestniczą we wspólnych uroczystościach szkolnych i przedszkolnych. Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę, dlatego do naszych działań aktywnie włączamy rodziców, którzy w roku szkolnym uczestniczą w warsztatach z dzieckiem, podczas których mają możliwość poznać formy i metody pracy w przedszkolu. Wspólne działania przybliżają rodziców i aktywizują ich do działań na rzecz dzieci, często przenosząc działania z przedszkola również do domu. Integracja ta, ma na celu uzyskanie najlepszych warunków do dalszego rozwoju naszych przedszkolaków, którzy w przyszłości będą kontynuować naukę w szkole.

 

GRUPA PRZEDSZKOLNA „JEŻYKI”

W grupie jest pięciu chłopców, którzy każdego dnia biorą udział we wspólnych przygodach. Razem edukują się na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych i rewalidacyjnych. Swoje zainteresowania rozwijają poprzez różnorodne aktywności. Wspólnie uczestniczą w wielu zorganizowanych wycieczkach, które nie tylko wdrożyły ich do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ale też pokazały piękno świata roślin i zwierząt. Dodatkowo dzieci uczestniczą w trzech innowacjach pedagogicznych: ,,Mądre bajeczki z magicznej półeczki’’, ,,Podróż przez cztery pory roku – innowacja z zastosowaniem elementów Metody Porannego Kręgu’’ oraz ,, Z Felusiem na luzie ćwiczymy język i buzię- grupowe zajęcia logopedyczne’’. Realizowanymi projektami są: ,,Powiem Wam, umiem wiele zrobić sam’’, ,,Poznajemy zawody- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów”. Wspólne uczestnictwo w zrealizowanych zajęciach, spacerach i zabawach z inną grupą przedszkolną zintegrowało dzieci oraz dało możliwości rozwoju społecznego. Atrakcyjne spędzanie czasu gwarantują różne uroczystości, również te z kalendarza świąt nietypowych. Dzieci są na co dzień wspierane poprzez zastosowanie następujących metod pracy: Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Ośrodków Pracy, Dobrego Startu, Stopniowania Trudności, Malowania 10 palcami, M. i Ch. Knillów, Integracji Sensorycznej, Porannego Kręgu, Pedagogice Zabawy i Metodzie Klanzy. Codziennie jesteśmy świadkami wielu radości dzieci, które z wytrwałością pokonują wszelkie napotkane trudności i mają swoje własne sukcesy. Do współpracy angażujemy rodziców, którzy zawsze wspierają dzieci w działaniach. Chłopcy są przygotowywani do podjęcia w przyszłości nauki w szkole. W czasie wakacji grupa uczestniczy w półkoloniach w czasie których dzieci korzystają z wielu zorganizowanych atrakcyjnych wycieczkach i zajęciach.

 

GRUPA PRZEDSZKOLNA „LISKI”

Grupa przedszkolna „Liski” to czwórka energicznych i radosnych przedszkolaków. W grupie jest jedna dziewczynka oraz trzech chłopców. Dzieci codziennie biorą udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych oraz zróżnicowanych zajęciach rewalidacyjnych. Przedszkolaki rozwijają swoje zainteresowania dzięki codziennym aktywnością podejmowanym podczas zajęć przedszkolnych. Dzieci korzystają w tym roku z takich innowacji pedagogicznych jak: „Mądre bajeczki z magicznej półeczki”, „Podróż przez cztery pory roku – innowacja z zastosowaniem elementów Metody Porannego Kręgu’’, a także, „Z Felusiem na luzie ćwiczymy język i buzię – grupowe zajęcia logopedyczne’’. Dodatkowo przedszkolaki zaangażowane są w realizację projektów edukacyjnych ,,Powiem Wam, umiem wiele zrobić sam’’ oraz ,,Poznajemy zawody- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów”.  Poprzez udział w wycieczkach edukacyjnych dzieci mają okazję kształtować normy społeczne, a także wdrażać do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Przedszkolaki chętnie integrują się z innymi grupami przedszkolnymi oraz korzystają z różnych atrakcji i wydarzeń organizowanych przez szkołę i przedszkole. W codziennym życiu przedszkolnym korzystamy z Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metody Ośrodków Pracy, Metody Dobrego Startu, Metody Stopniowania Trudności, Metody Malowania 10 palcami, Metody M. i Ch. Knillów, Integracji Sensorycznej, elementów Metody Porannego Kręgu, Pedagogiki Zabawy i Metody Klanzy.
W grupie przedszkolnej „Liski” obchodzimy również niektóre święta z kalendarza świąt nietypowych. Dzieci codziennie wspierane są w pokonywaniu napotykanych trudności
i motywowane do podejmowania kolejnych aktywności. Współpraca jest dla nas ważna, dlatego angażujemy rodziców do różnych działań i aktywności przedszkolnych.

 

 

GRUPA PRZEDSZKOLNA  „JAGÓDKI”

Do grupy „Jagódki” uczęszcza czworo dzieci- trzy dziewczynki i jeden chłopiec. Głównym celem naszej grupy jest podążanie za dzieckiem, zaspokojenie jego potrzeb, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu. Komunikacja w naszej grupie oparta jest głównie na prostych komunikatach kierowanych do podopiecznych, gestach oraz wokalizacjach. W obecnym roku szkolnym realizujemy dwa projekty: Ogólnopolski Program Krainy Zmysłów „Sensoryczne i TUS-owe zabawy sensorkowe” oraz „Poznaję swoje emocje”- na podstawie serii historyjek pt. „Uczucia Gucia” A. Chien Chow Chine. Nasze codzienne zajęcia oparte są przede wszystkim na doświadczaniu wielozmysłowym. Korzystamy z następujących metod i technik pracy: Programu Aktywności Knillów, którego celem jest rozwijanie umiejętności nawiązania kontaktów społecznych oraz kształtowanie świadomości własnego ciała, Porannego Kręgu, czyli stymulacji polisensorycznej wg pór roku, elementów Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, pedagogiki zabawy Klanza, a także arteterapii, muzykoterapii i bajkoterapii. Przedszkolaki uczestniczą w wycieczkach oraz wydarzeniach organizowanych przez szkołę i przedszkole. W celu urozmaicenia naszych zajęć obchodzimy także wybrane uroczystości z kalendarza świąt nietypowych. Współpracujemy z rodzicami, którzy są bardzo pomocni i zaangażowani w życie naszej grupy. Na bieżąco wymieniamy się obserwacjami, spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi każdego dziecka. Nasza grupa jest otwarta na zdobywanie nowych umiejętności oraz poznawanie otaczającego świata.

Skip to content