Przedszkolne zabawy

Nasze zimowe zabawy nastawione na komunikację ruchową według Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.