Redakcja Angorki

Członkowie szkolnego kółka przyrodniczego prowadząc w swoim najbliższym otoczeniu obserwacje, zauważyli pewne podobieństwa pomiędzy zachowaniami i ubarwieniem zwierząt (pająki, pszczoły, gąsienice, chrząszcze itp.) a sytuacjami w szkole.

Świadczą o tym zamieszczone przez nich komentarze.