Smykozabawy

Dzisiaj dzieci z grup przedszkolnych „Liski” i „Misie” brały udział w zajęciach z innowacji pedagogicznej „Smykozabawy”. Przedszkolaki stymulowały swój układ dotykowy, węchowy, a także wykonywały ćwiczenia z zakresu motoryki małej i motoryki dużej.