PROJEKTY 2023

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” we Wrześni złożył trzy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją uchwał nr 1655/2023, 1656/2023, 1657/2023, 1658/2023, 1659/2023, 1660/2023, 1661/2023, 1662/2023, 1663/2023 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14.02.2023r.

W obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023r. :

  1. Projekt: „Razem z dziećmi latem- edycja 2023”.

W obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r. :

  1. Projekt: ,, Fabryka dziecięcych uśmiechów”.

 

W obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2023 r. :

 

  1. Projekt: „ Turniej Mikołajkowy”

Dofinansowanie otrzymały trzy projekty :

  1. Projekt: „„Razem z dziećmi latem- edycja 2023”. ( 2600zł);
  2. Projekt: ,, Fabryka dziecięcych uśmiechów” . ( 2061,41zł);
  3. Projekt: „Turniej Mikołajkowy”. ( 2500zł)

 

w łącznej kwocie: 7161,46 zł.

Wkład własny Stowarzyszenia w realizację zadań: 3185zł