Szkoła Branżowa – podpatrzone, zasłyszane….

  • 26 października 2021 roku odbyło się ”Spotkanie z poezją Norwida” w ramach obchodów 200 setnej rodziny urodzin tego poety. W jesiennej scenerii młodzież zapoznała się z życiem i twórczością Cypriana Kamila Norwida oglądając prezentację oraz niewielką wystawę. Spotkanie urozmaicone zostało przez wspólne (uczniowie, nauczyciele) czytanie i recytowanie wybranych utworów Norwida.
  • Ruszyły eliminacje do Turnieju gier planszowych – warcaby, chińczyk. Turniej ten jest wyrazem pamięci o nauczycieli świetlicy, który wśród uczniów i młodzieży rozwijał zainteresowanie właśnie grami planszowymi.
  • Uczniowie klas pierwszych rozpoczęli realizację projektu edukacyjnego „Kulisy ekologii”, którego głównym celem jest edukacja ekologiczna uczniów oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne (racjonalna gospodarka wodą; segregacja odpadów; recykling).
  • Trwają ostatnie przygotowania do trzydniowej wycieczki – Kraków i okolice. Przedsięwzięcie uzyskało pozytywną akceptację i dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach projektu „Poznaj Polskę”.

Więcej szczegółów o nadchodzących wydarzeniach w terminie późniejszym.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej.