SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA Z LEKKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Ia

II b – III b (kliknij po więcej)

I- II – III c (kliknij po więcej)

IV d (kliknij po więcej)

IV – V e

VI f (kliknij po więcej)

VI g

VI – VII h

VII – VIII i

VIII j

 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 

I auP

IV buP (kliknij po więcej)

IV cu – VII cuP (kliknij po więcej)

VII du – VIII duP (kliknij po więcej)

VI eu – VIII euP

Skip to content