SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 

W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni wzbogacił swoją ofertę edukacyjną o funkcjonowanie  Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną stworzyli wówczas dwie równoległe klasy. W kolejnych latach Szkoła Przysposabiająca do Pracy rozrastała się i powstawały nowe oddziały. W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 Szkołę Przysposabiającą do Pracy tworzą uczniowie uczęszczający do siedmiu oddziałów. Młodzież realizuje materiał nauczania w oparciu o autorski program „Pracuję w domu i ogrodzie” . Treści nauczania pozostają ściśle powiązane z działaniami praktycznymi. Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej prowadzone w szkolnych pracowniach oraz Ośrodku Hipoterapii i Rehabilitacji w Czeszewie pozwalają na nabywanie nowych umiejętności  i zastosowanie ich w realnych sytuacjach życiowych. Program zakłada realizację materiału nauczania w ciągu trzech lat (z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego) Kładzie nacisk na prowadzenie gospodarstwa domowego m.in. przygotowywanie posiłków, zakupy, planowanie pracy, sprzątanie oraz dbałość o otoczenie domu m.in. sadzenie i pielęgnowanie roślin, drzew, krzewów owocowych oraz ozdobnych. Program ma charakter wielokierunkowy i nie ogranicza się wyłącznie do prowadzenia domu i ogrodu, uwzględnia indywidualność ucznia, jego możliwości i daje mu szansę na poszukiwanie, poznawanie i tworzenie. Proponujemy uczniom zajęcia z rękodzieła, informatyki i prac biurowych, zajęcia artystyczne i sportowe. Nauka zorganizowana w wyżej wymieniony sposób ma umożliwić uczniom zdobycie szerokiego wachlarza kompetencji społecznych, przygotować ich do autonomicznego (na miarę możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia z możliwością podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

I a PDP (kliknij po więcej)

 

I b PDP (kliknij po więcej)

 

II c PDP (kliknij po więcej)

 

II d PDP (kliknij po więcej)


III e PDP (kliknij po więcej)

 

I-III f PDP(kliknij po więcej)


I – III g PDP (kliknij po więcej)

 

SZKOŁA BRANŻOWA

Szkoła branżowa obecnie liczy trzy oddziały, każdy o profilu wielozawodowym. Co nas wyróżnia? Lubimy spędzać ze sobą czas na rozmowach, grach planszowych, ale przede wszystkim podróżować! Każdego roku uczestniczymy w jedno i kilkudniowych wyjazdach edukacyjnych o różnym charakterze.

I – III a BS

Klasa z Potencjałem!

II b BS (kliknij po więcej)

Klasa z Charakterem!


I – II – III c BS

Klasa z Duszą!

 

Skip to content