Szkolna akcja – Moje zwierzątko – przepisz – podaruj

W październiku wolontariusze we współpracy z nauczycielami świetlicy zorganizowali w szkole akcję „Moje zwierzątko – przepisz – podaruj”.

Etapy przedsięwzięcia:

  • wywiad wśród dzieci przebywających po lekcjach w świetlicy szkolnej na temat posiadanych przez nich zwierząt domowych lub ich marzeń o zwierzątku,
  • wizyta w bibliotece celem wyboru odpowiednich wierszy (wersje publikowane, zasoby internetowe),
  • przepisywanie wierszy przez wolontariuszy,
  • przekazanie przepisanych wierszy właściwym adresatom,
  • czytanie otrzymanych listów z wierszami.