Święto Konstytucji 3 Maja

Polska i Jej piękne dzieje w naszych sercach!

Zawsze dumni z Jej historii i barw narodowych!