175 rocznica bitwy pod Sokołowem

175 rocznica bitwy pod Sokołowem – Uroczystości patriotyczne pod pomnikiem Powstańców w Sokołowie.
Zdjęcia – Powiat Wrzesiński