Zajęcia w ramach „Klimatu dla młodych” UNICEF w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni realizowano w Przedszkolu „Mali Zdobywcy” w grupie przedszkolnej „Sarenki” i „Wiewiórki” oraz w Szkole Podstawowej nr 4 w klasach dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy projektu nauczyli się jak segregować śmieci, wykorzystywać odpady do wykonania eko-kartek. Wiedzę praktyczną dzieci i uczniowie połączyli z zabawą ruchową oraz grami edukacyjnymi na tablicy interaktywnej. Celem zajęć  było ukazanie jakie zmiany można wprowadzić w życiu, aby zadbać o środowisko oraz w jaki sposób budować poczucia odpowiedzialności za losy planety. W ramach projektu przeprowadzono także zajęcia poszerzające wiedzę na temat polskiego morza i rzek naszego kraju. Przekazano uczniom wiedzę na temat stanu wód w Polsce, zanieczyszczenia Bałtyku i znaczenia wody w życiu każdego organizmu.

Dbanie o ekologię jest dla nas bardzo ważne i już wiemy jak to robić!