PÓŁKOLONIE „Razem z Dziećmi Latem 2023”

PÓŁKOLONIE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA

WE WRZEŚNI

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

  1. Dzień 1 (26.06.2023 r.) – poniedziałek

Wyjazd do ZOO w Poznaniu

– zbiórka dzieci przed szkołą o godz. 7.45, przypomnienie zasad bezpieczeństwa, sprawdzenie frekwencji, wyjazd 8.00

– przyjazd do ZOO godz. 9.00

– zwiedzanie ZOO w tym przerwa na posiłek godz. 9.00 – 12.00

– powrót do szkoły i odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów godz. 13.00

 

  1. Dzień 2 (27.06.2023 r) – wtorek

Wyjazd do Ośrodka Edukacji Leśnej w Grodźcu:

– przyjazd uczniów do szkoły godz. 8.00, sprawdzenie frekwencji, wspólne śniadanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa,

– wyjazd do Ośrodka Edukacji Leśnej w Grodźcu godz. 8.40

– przyjazd na miejsce godz. 9.40

– powrót do szkoły godz. 12.40

– odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów godz. 13.00

 

  1. Dzień 3 (28.06.2023 r) – środa

Wyjście do kina

– przyjazd uczniów do szkoły godz. 8.00, sprawdzenie frekwencji, wspólne śniadanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa,

– wyjazd do kina godz. 9.00

– odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów godz. 13.00

 

  1. Dzień 4 (29.06.2023 r) – czwartek

Warsztaty kulinarne i warsztaty plastyczne

– warsztaty wyobraźni z Panią Iloną Schoen godz. 8.00 – 10.30

– warsztaty kulinarne godz. 11.00 – 13.00

– odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów godz. 13.00

 

  1. Dzień 5 (30.06.2023 r.) – piątek

Wyjście na kręgle i plac zabaw

– przyjazd uczniów do szkoły godz. 8.00, sprawdzenie frekwencji, wspólne śniadanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa,

– wyjazd na kręgle godz. 8.45

– pobyt na kręglach 9.00 – 10.30/11.00

– ruchowe zabawy integracyjne na placu zabaw na Łąkach Waltra godz. 11.00 – 12.30

– odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów godz. 13.00

 

 

PÓŁKOLONIE