Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

11 października odbyła się w naszej szkole uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie, pod kierunkiem pani Beaty Szpojdy przygotowali humorystyczne przedstawienie. Natomiast pod kierunkiem pana Rudolfa Topolskiego młodzież uświetniła ten dzień piosenką.

W tym dniu pani Dyrektor Magdalena Zając wręczyła Nagrody wyróżnionym w tym roku nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej, promowanie wśrod uczniów pięknych postaw i przybliżanie świata wartości.

Powitaliśmy w naszej społeczności szkolnej nowych uczniów klas pierwszych, którym życzymy samych sukcesów w nauce!