Terapia EEG-Biofeedback

W naszej szkole prowadzimy terapie EEG-Biofeedback dla dzieci z:

ADHD i ADD;

-problemami koncentracji uwagi;

-nadmierną agresją;

-zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego

-z zaburzeniami nastroju;

-z zaburzeniami snu;

-doświadczających stanu paniki i lęku;

Terapia EEG-Biofeedback jest także pomocna dla osób zdrowych. Dzięki niej jesteśmy w stanie szybciej i lepiej przyswajać nowe informacje, efektywniej uczyć się.

Już po 15-20 treningach można odczuć:

-poprawę koncentracji i funkcji poznawczych;

-wzrost kreatywności;

-wyciszenie i zwiększone możliwości radzenia sobie ze stresem;

-poprawę nastroju i samooceny,

-skrócenie czasu i sprawniejsze podejmowanie decyzji.