DOGOTERAPIA W SZKOLE

W mijającym roku szkolnym, w ramach Otwartych konkursów, ogłoszonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, Stowarzyszenie „RAZEM”- działające przy ZSS- otrzymało środki na prowadzenie terapii z psem. DOGOTERAPIĄ objęto wszystkich uczniów/ podopiecznych Stowarzyszenia, uczęszczających do młodszych klas SP, klas PdP oraz dzieci zajęcia z wwr (wczesne wspomaganie rozwoju). Spotkania z psem Barrym i jego opiekunką – panią Asią, to wspaniale spędzony czas uczący przełamywania strachu, znoszący bariery i lęki, uczący empatii do zwierząt, jako istot, które też czują. Bardzo dziękujemy za tak profesjonalnie i z tak dużym zaangażowaniem przeprowadzone zajęcia.