Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Dzień ustanowiony został w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych, jako wezwanie do pokoju między Izraelem a Egiptem. Polska przyłączyła się do zabawy w 2006 roku. Pierwszym miastem ,które zapoczątkowało akcję był Wrocław.

Dzień Życzliwości i Pozdrowień ma na celu podkreślenie jak ważna jest dla każdego człowieka potrzeba szacunku, serdeczności, uśmiechu, mówienie dobrych słów i niesienie bezinteresownej pomocy innym.

W ramach obchodów Dnia Życzliwości i Pozdrowień ( 21 listopada) na szkolnym holu stanęło DRZEWKO ŻYCZLIWOŚCI przygotowane przez uczniów kl.1-3 przy wsparciu wychowawców i nauczyciela bibliotekarza oraz uczestników Szkolnego Koła Wolontariatu „ Razem dla Innych”. Na drzewku zawisły liście z życzeniami i pozdrowieniami dla koleżanek, kolegów i nauczycieli. Drzewko Życzliwości będzie czekać na powrót wszystkich uczniów do szkoły.