„Godzina dla młodych głów”

Zespół  Szkół  Specjalnych  otrzymał certyfikat, zaświadczający o wzięciu udziału w 1. Edycji Programu Profilaktycznego :Godzina dla młodych głów” Fundacji Unaweza.0