Kółko Sprawnych Rąk

Kółko Sprawnych Rąk – klasa VI – zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a opiekunem jest pani Elżbieta Kołtuniak-Kierzek. W pierwszych miesiącach roku szkolnego na zajęciach kółka odbywały się warsztaty tkackie.

Podczas zajęć nauczyliśmy się:

  • naciągać na krosno osnowę,
  • wyplatać „obrazy” z pasków tektury,
  • wykonywać proste wyroby z włóczki – podstawek pod kubek