Międzynarodowy Projekt „Piękna nasza Polska cała”

W ramach Międzynarodowego Projektu „Piękna nasza Polska cała” uczniowie klas szkoły przysposabiającej do pracy realizowali zadanie nr 43 – Album „100 NAJ!”. Realizacja zadania pozwoliła uczniom na poznanie Polski pod względem NAJ!. Znają 10 największych miast pod względem liczby ludności, 10 najdłuższych nazw miejscowości w Polsce, 10 najwyższych budynków, 10 największych jezior, 10 najdłuższych rzek oraz wiele innych „naj” ciekawostek. Poznasz je oglądając przygotowany album.

https://view.genial.ly/60a1367bb034540d41b55d22/presentation-polska