Wiosenny konkurs umiejętności matematycznych

W dniu 18.05.2021 r. uczniowie klas I-3cPP i 2aPP wzięli udział w wiosennych potyczkach matematycznych. Wykazali spore umiejętności w rozwiązywaniu zadań z treścią, przeliczaniu elementów zbiorów, porównywaniu liczb. Na zakończenie konkursu pani Dyrektor wręczyła uczniom upominki i naklejki – zachętki motywujące do dalszej nauki. Gratulujemy.