Odeszła Helena Pawlik

Dnia 5 września 2022 roku odeszła Helena Pawlik – zasłużona i wieloletnia Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka. Swoje życie zawodowe poświęciła pracy z dziećmi wymagającymi szczególnej troski i opieki. Wychowała nie tylko pokolenia dzieci i młodzieży, ale także pozostawiła grono nauczycieli kontynuujących jej misję.