Piękna nasza Polska cała

W  roku szkolnym 2020/2021 nasza placówka przystąpiła do międzynarodowego projektu edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”.

Celem projektu jest kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi oraz poznanie historii, architektury i tradycji swojego regionu.