Powitanie wiosny

Dnia 19 marca uczniowie naszej szkoły w barwnym korowodzie powitali wiosnę. Z marzanną na czele ruszyli ulicą w pobliżu szkoły. Podczas spaceru dzieci szukały oznak wiosny. „Wypędzaniu zimy” tym razem towarzyszyła chłodna i wietrzna pogoda oraz płatki śniegu.

Zmieniła się dekoracja szkoły z zimowej na wiosenno-świąteczną. Dzieci chętnie wykonywały prace plastyczne związane z pierwszymi zwiastunami wiosny. W szkole dominuje kolor żółty i zielony!