Laptopy zakupione w ramach projektu „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim.” trafiły do uczniów.

Projekt „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim.” jest realizowany w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński, w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest złagodzenie skutków wystąpienia epidemii COVID-19 poprzez stworzenie warunków dla nauczania na odległość – wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie wrzesińskim. W ramach niniejszego projektu zakupiono 105 laptopów. Oficjalne przekazanie zakupionego sprzętu nastąpiło dnia 10.03.2021 roku. Nasza szkoła otrzymała 10 sztuk. Warto wspomnieć, że dzięki udziale w Projekcie 40% uczniów Szkoły Branżowej I stopnia nr 3 w Zespole Szkół zostało wyposażonych w sprzęt przenośny do nauki zdalnej. 16.03.2021 roku dyrektor szkoły udostępnił sprzęt uczniom na podstawie stosowych umów na czas prowadzenia zdalnego nauczania.  Laptopy trafiły do uczniów, którzy zgłosili potrzebę otrzymania tego typu pomocy poprzez formularz zgłoszeniowy niezbędny w procesie rekrutacji do Projektu w okresie od 08 – 12.03.2021 roku. Zdalne nauczanie prowadzone jest obowiązkowo od 25 marca 2020 roku. Nauczyciele kontaktują się ze swoimi uczniami przez media społecznościowe, komunikatory, pocztę elektroniczną, portale oświatowe oraz strony internetowe placówek. Teraz ten proces będzie przebiegał znacznie sprawniej, a otrzymany sprzęt stanie się dużym wsparciem w realizacji zadań edukacyjnych i administracyjnych stawianych przed nauczycielami i uczniami w okresie zdalnego nauczania. Najmilszą wiadomością jest fakt, iż laptopy po zakończeniu zdalnego nauczania wrócą do szkoły i uzupełnią pracownie komputerowe. Na ten czas zarówno nauczyciele, jak i uczniowie składają serdeczne podziękowania za otrzymane wsparcie.

 

Koordynator Szkolny Joanna Polańska