Program dla szkół – I półrocze 2022/2023

Program dla szkół – I półrocze 2022/2023

Liczba uczniów biorących udział w programie w kl. I-V w semestrze I wyniosła 36 uczniów Dostawcą produktów mlecznych i mleka oraz komponentów owocowo-warzywnych w roku szkolnym 2022/2023 było P.H.U.P POLDRÓB z Gniezna.

Poniżej zestawienie produktów w I półroczu 2022/2023:

Produkty mleczne

Produkt wchodzący w skład porcji Łączna liczba porcji spożytych przez uczniów, zawierających wymienione produkty
Op. jedn. mleka białego (o pojemności co najmniej 0,25l) 792
Op. jedn. jogurtu naturalnego (o masie netto co najmniej 150g) 72
Op. jedn. kefiru naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g) 72
Op. jedn. serka twarogowego (o masie netto co najmniej 150g) 72
RAZEM PRODUKTY MLECZNE: 1008

 

 

Produkty owocowo-warzywne

Produkt wchodzący w skład porcji Łączna liczba porcji spożytych przez uczniów, zawierających wymienione produkty
Jabłko (szt. o masie netto co najmniej 150 g) 396
Gruszka (szt. o masie netto co najmniej 150 g) 144
op. jedn. śliwek (o masie netto co najmniej 150 g) 36
op. jedn. truskawek (o masie netto co najmniej 100 g) –          –
Op. jedn. soku owocowego (o objętości co najmniej 0.2l)/przecieru owocowego (o masie netto co najmniej 100 g)/zagęszczonego przecieru owocowego (o masie co najmniej 100 g)  108
RAZEM PRODUKTY OWOCOWE:    684
Op. jedn. marchwi (o masie netto co najmniej 90 g) 180
Op. jedn. rzodkiewek (o masie netto co najmniej 90 g) 108
Op. jedn. papryki słodkiej (o masie netto co najmniej 90 g) 36
Op. jedn. pomidorów (o masie netto co najmniej 90 g i średnicy nie więcej niż 40 mm) 180
Op. jedn. kalarepy (o masie netto co najmniej 90 g) 36
RAZEM PRODUKTY WARZYWNE: 540

 

W ramach „Programu dla szkół” zrealizowano dodatkowe przedsięwzięcia: warsztaty kulinarne, zajęcia praktyczne promujące zdrowe odżywianie, zajęcia plastyczne o tematyce proekologicznej i prozdrowotnej. Tematy zrealizowane w ramach „Programu dla szkół”
w semestrze I:

– Piramida zdrowia – (2 godz. lekcja) IVbu

– Jedz owoce i warzywa – Iau, IIIau, Vcu, Ia, IIa, 1c, IIc, IIIc, IIIb

–  Zapoznanie się z etapami hodowli zwierząt gospodarskich, uprawą warzyw i owoców – wycieczka do Nowej Wsi Królewskiej – Iau, IIIau, Vcu, Ia, IIa, 1c, IIc, IIIc, IIIb

–  Jak być zdrowym – zajęcia sportowe IV-Vd, IV-Ve, Vf, Vcu

– Warsztaty kulinarne w Restauracji Opieszyn – IV-Vd, IV-Ve, Vf, Vcu