Projekt edukacyjny „Kulisy ekologii”

Wizytą w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie/koło Gniezna (20.09.2022r.) uczniowie szkoły branżowej zakończyli realizację projektu „Kulisy ekologii”. Ten mieszczący się na powierzchni około 22 hektarów zakład przetwarza odpady komunalne (selektywne i zmieszane) z gmin powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego.

Uczniowie poznali zakres działalności ZZO w Lulkowie od odbioru odpadów komunalnych, poprzez ich segregację (sortownia), biostabilizację bioodpadów w bioreaktorach i w pryzmie kompostowej, demontaż odpadów wielkogabarytowych, po magazynowanie już wysegregowanych odpadów (składowiska).

Z funkcjonowaniem zakładu młodzież zapoznali zastępca kierownika obiektu oraz pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

Podsumowaniem wizyty było obejrzenie filmu nakręconego na terenie zakładu. Uczniowie otrzymali także drobne upominki.

Wizyta w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie uzmysłowiła nam wszystkim, ile produkujemy odpadów, jaka jeszcze daleka droga do prawidłowej segregacji odpadów w naszych gospodarstwach domowych oraz jakie są ogromne koszty zagospodarowania tychże odpadów.