Projekt „Reklama Dzieciom”

W grudniu 2019r. został złożony przez Stowarzyszenie wniosek w ramach Projektu „Reklama Dzieciom” ogłoszonego przez TVP. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, nasze Stowarzyszenie pozyskało 20.000zł na zakup specjalistycznego sprzętu (MÓWIKI) do komunikowania się dzieci niemówiących z otoczeniem, rówieśnikami. Celem tego projektu jest wyrównywanie szans u wszystkich dzieci, a co za tym idzie- wchodzenie w relacje społeczne, budowanie nowych relacji rówieśniczych, radzenie sobie w codziennych działaniach.