Stowarzyszenie w rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego

Z dniem 29.06.2020 r. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” zmieniło swój status stając się Organizacją Pożytku Publicznego na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.