Projekty PCPR

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” we Wrześni złożył  wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Półkolonii „Razem z dziećmi w wakacje”, w ramach aktywności: sport, kultura, rekreacja i turystyka.

 

Informujemy, że Wniosek o numerze: BON.5122.10.2023 został rozpatrzony pozytywnie i Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwocie: 3.190,00zł

 

Wkład własny Stowarzyszenia w realizację zadań: 2.305,00zł